Bij het aan- en verkopen van bedrijven is de inbreng van geld en zekerheden door partijen altijd een belangrijk aspect om te komen tot een transactie. De tijd waarin de bank bijna de enige partij was die gecommitteerd aan de transactie deelnam, ligt (gelukkig?) achter ons. De banken kijken momenteel meer naar spreiding van het risico, waarbij alle partijen gecommitteerd zijn.

Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de opkomst van private equitypartijen in het MKB. De veilige beleggingen van weleer, staatsobligaties of gespreide aandelenportefeuilles, blijken niet zo veilig als altijd werd verondersteld. Daarnaast dekken de huidige nominale marktrentes nauwelijks de inflatie. De MKB-markt is voor private equitypartijen, gezien de prijs- en redementsniveaus, een aantrekkelijke markt om vermogen in te investeren. Zeker gezien het grote aantal potentiële transacties als gevolg van het grote aantal bedrijven dat in het MKB actief is. Terugkijkend blijkt de visie van Marktlink om in het MKB actief te zijn, al 15 jaar de juiste te zijn. Deze trend is voor ons duidelijk zichtbaar en onze verwachting is dat meer private equitygeld richting het MKB zal stromen de komende jaren. We hebben de afgelopen maanden een toename gezien van het aantal transacties met private equitypartijen. De reacties van klanten zijn louter positief te noemen. De voornaamste reden hiervoor is gelegen in het parallel lopen van de belangen van partijen. De investeerder is gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde middels bijvoorbeeld het kruisbestuiven van deelnemingen. Daarnaast is kennis van de geldverstrekkers achter de private equitypartijen absoluut een pré, omdat hierin vaak mensen zitten met kennis, ervaring en een interessant netwerk. Het wordt helemaal interessant als investeerders ook nog eens, zoals je regelmatig ziet, een ‘oorlogskas’ beschikbaar stellen voor add-on deals: additioneel geld waarmee aandeelhouderswaarde kan worden gecreëerd vanuit een buy-and-build strategie. Niet zelden zie je vervolgens dat er een vliegwieleffect ontstaat, met alle prettige consequenties van dien voor onderneming en medeaandeelhouders.

Is het alleen nog zaak om voor u of uw over te nemen bedrijf de juiste investeerder te vinden? Wij kennen de weg en hebben een groot netwerk om voor u de beste deal te maken.

Link overnamebericht februari 2012