Succesfactoren bij verkoop bedrijf

Succesfactoren bij een succesvolle verkoop van een bedrijf zijn er bij Marktlink Fusies & Overnames voldoende. Met een slagingskans van 95% brengen wij de verkooptrajecten die wij oppakken tot een goed einde.

Onze succesfactoren worden hieronder uitgelegd.

1. Actieve aanpak

Nadat we hebben vastgesteld welke ondernemingen aan uw zoekprofiel voldoen, gaan we actief op zoek naar bedrijven die bij uw profiel passen. Naast het plaatsen van uw profiel in ons netwerk, worden bedrijven door Marktlink actief telefonisch benaderd om hun bereidheid voor verkoop te toetsen. Deze aanpak zorgt meestal het snelst voor het gewenste resultaat en zorgt ervoor dat u veelal als eerste of enige partij aan tafel zit.

2. Breed netwerk en ervaring

Marktlink Fusies & Overnames is bijna 20 jaar actief en heeft aldus zeer ruime ervaring binnen de MKB-sector waarin Marktlink reeds meer dan 500 bedrijven heeft begeleid. Jaarlijks begeleidt Marktlink Fusies & Overnames meer dan 50 transacties. De sleutelwoorden tot succes in ieder overnametraject zijn dealervaring en (het creëren van) vertrouwen. Wij kunnen bogen op een enorme ervaring en is daardoor in staat vertrouwen te creëren met succesfactoren.

3. Gehele proces

Overnameprocessen lopen vaak mis op verkeerde verwachtingen tezamen met procesmanagement. Marktlink Fusies & Overnames heeft de regie en zal u begeleiden gedurende het gehele overnameproces waarbij u zich alleen hoeft te concentreren op de hoofdlijnen en waarbij u op gezette tijden besluiten moet nemen. Marktlink zorgt voor de invulling van de details en levert de noodzakelijke informatie aan. Marktlink draagt zorg voor nauwgezette controle en aansturing van het aankoopproces.

4. Vaste prijs

Marktlink Fusies & Overnames werkt op basis van een vaste prijs voor het totale traject opgesplitst in prijzen voor delen van het traject, dus geen “uurtje-factuurtje” en ook geen “no cure, no pay”. Dit leidt tot een win-win situatie. De prijs voor het totale traject is zo vastgesteld dat een groot deel van het bedrag pas bij succesvolle afronding wordt betaald, terwijl een groot deel van de inspanning aan het begin van het proces ligt. Of we nu 5 of 50 bedrijven voor u benaderen, u weet waar u aan toe bent. Wij zijn dus een risk-sharing partner.

5. Financieringsexpertise

Bij de uitwerking van een aankooptransactie is de financiering veelal een essentieel onderdeel. Doordat wij jaarlijks door heel Nederland vele tientallen financieringsaanvragen neerleggen bij alle banken hebben wij een breed netwerk van bancaire relaties opgebouwd die wij vaak reeds voor het tekenen van een intentieovereenkomst consulteren. Op basis van onze onafhankelijke positie zijn we de partij die voor u de beste financiering weet te arrangeren.  Naast bancaire financieringen werken wij veelal met achtergestelde leningen en/of cumulatief preferente aandelen, tevens hebben we een uitgebreid private equity netwerk.

Recensies | Wat onze klanten over ons vertellen

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: