Veelgestelde vragen (FAQ)

Bekijk de antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ) aan Marktlink Fusies & Overnames.

Wij beseffen dat een bedrijf kopen of verkopen een grote stap is en dus ook zeker de keuze van de adviseur die u daarbij gaat helpen. Het is dan ook zeker geen enkel probleem om één of meerdere keren vrijblijvend kennis te maken.

Marktlink is niet gelieerd aan of in eigendom van een ander bedrijf. Marktlink Fusies en Overnames is eigendom van de vennoten die voor het grootste deel van hun tijd bezig zijn met de advisering bij overnametransacties van hun klanten.

Marktlink Fusies en Overnames treedt uitsluitend op voor één partij, ofwel de koper of de verkoper. Als beide partijen klant bij ons zijn dan zullen we een van de opdrachten on-hold zetten.

Jazeker, allereerst maken we graag een keer kennis om te kijken wat we in de toekomst voor u kunnen betekenen. Het profiel van u en uw bedrijf zetten we dan in onze database. Mocht dé partij langskomen, dan zullen we u zeker op anonieme (!) basis informeren. Tevens zouden we een QuickScan van de waarde van uw bedrijf kunnen maken en, vaak in overleg met uw accountant, een aantal aanbevelingen kunnen formuleren om uw bedrijf verkoop klaar te maken.

Wij werken op basis van vaste tarieven met een succesfee. Het gros van de fee wordt pas gefactureerd bij een succesvolle bedrijfsoverdracht. In het voortraject zijn wij daarmee een risk-sharing partner bij uw bedrijfsoverdracht. Op no-cure-no-pay basis werken wij nooit.

De keuze voor het waarderingsmodel is eigenlijk niet relevant voor de bepaling van de waarde van het bedrijf. Het bedrijf en de ondernemer en bovenal de koper bepalen wat een bedrijf waard is. Pas als de koper het bedrijf meer waard vindt dan de verkoper, zal er een transactie tot stand komen. Als wij een waarderingsrapport opstellen, gebruiken we veelal meerdere waarderingsmethodieken uitgaande van economische waardes (toekomstgericht) en niet van boekhoudkundige waardes (gericht op het verleden). Een koper koopt immers de toekomst en niet het verleden.

95% van de trajecten die wij gezamenlijk met onze klanten starten, ronden wij succesvol af. Dit hoeft niet altijd een transactie te zijn. Volgens ons is dit percentage zo hoog omdat wij werken met een actieve en een passieve selectie. De actieve selectie houdt in dat wij onze opdrachtgevers selecteren aan de poort. We bespreken voor het aangaan van de opdracht de haalbaarheid en kans van slagen. Als de verwachtingen niet reëel zijn zullen wij de opdracht niet starten. De passieve selectie zit opgesloten in ons verdienmodel; wij verbinden ons lot voor een groot deel aan de einduitkomst. We vragen echter ook een financieel commitment van onze opdrachtgever zodat de investering in de einduitkomst een wederzijdse is.

Wij begeleiden transacties tussen € 1.000.000,- en € 250.000.000,-. De meeste transacties bevinden zich in de range tussen € 1.500.000,- en € 50.000.000,-. De omvang van de transactie is voor ons niet van groot belang. Wij worden blij van elke geslaagde transactie en bovenal van het uitkomen van de wens van onze opdrachtgever.

Marktlink Fusies & Overnames staat jaarlijks zo’n 40 tot 60 transacties bij. Volgens Thomson Reuters begeleiden wij jaarlijks in Nederland de meeste deals. Een deel daarvan kunt u terugvinden in onze referentielijst. Een deel is niet zichtbaar omwille van geheimhouding.

Wij begeleiden geen bedrijven, maar ondernemers (en ondernemende mensen) bij transacties. Dat is een wezenlijk verschil met veel andere fusie- en overname adviesbureaus. Wij richten ons op u als ondernemer en trekken gezamenlijk op om een succes van uw bedrijfsovername te maken.

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: