Ronald van der Graaf

HZ Solutions wordt onderdeel van de Alcomex Groep

Op 25 april 2018 zijn de aandelen van HZ Solutions B.V. overgedragen aan Alcomex Holding B.V. De heren Conrad Hietink en Jelle van Vliet zijn statutair directeur geworden van HZ Solutions. Marktlink Fusies & Overnames begeleidde HZ Solutions tijdens het verkoopproces wat slechts drie maanden heeft geduurd.

“Het is onze voorkeur geweest om een bedrijf over te nemen dat complementair is aan Alcomex,” aldus Hietink en Van Vliet. “Hierdoor ontstaat een sterke combinatie met meerwaarde en zekerheid voor de medewerkers, klanten en leveranciers. De combinatie van Alcomex en HZ Solutions is sterk omdat beide bedrijven elkaar zeer goed aanvullen met betrekking tot productkennis en de product-marktcombinaties waarin ze actief zijn.”

Dat er een overdracht zou plaatsvinden bij HZ Solutions lag min of meer voor de hand. Ruud Wiskerke heeft geen opvolging binnen de familie en na 18 jaar HZ Solutions uitbouwen tot wat het nu is, draagt de heer Wiskerke de verantwoordelijkheid voor verdere expansie en internationalisering graag over.

Van Vliet en Hietink kennen Ruud Wiskerke nu enige tijd en geven aan onder de indruk te zijn van hoe hij HZ Solutions, samen met alle medewerkers, de afgelopen jaren heeft uitgebouwd tot een solide technisch bedrijf.

HZ Solutions zal, als volledig zelfstandige onderneming binnen de Alcomex Groep, een mooie toekomst tegemoet gaan, met instandhouding van organisatie, locatie en naam.

Ruud Wiskerke zal tot november 2018 als adviseur van management en directie betrokken blijven bij HZ Solutions, om zo de overdracht goed en degelijk te laten verlopen en HZ Solutions samen verder uit te bouwen.

De heren Van Vliet en Hietink willen niet onvermeld laten dat HZ Solutions is opgebouwd dankzij de inzet en hulp van medewerkers, klanten, leveranciers en overige zakenrelaties. Daarbij willen zij ook de ingrijpende verbouwing van het pand in Hilvarenbeek afgelopen jaar speciaal noemen, waar de medewerkers van HZ Solutions zich van hun beste kant hebben laten zien. Beide partijen kijken met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking met alle relaties van HZ Solutions en Alcomex.

Deel dit bericht

Ronald van der Graaf, Partner | 7 mei 2018

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: