12 oktober 2018

Live you (entrepreneurial) dream!

Us Dutch are known in the world as an entrepreneurial type of people. We see wonderful examples of this through our regular communication channels on a daily basis. This cold and flat country is often seen as a front-runner when it comes to new innovations and developments. Pioneering is in our blood. It always starts with an idea, but an idea alone is not enough. Just as important are a clear plan and really committing yourself to it by executing that plan.

That’s what the Dutch lack sometimes, that commitment. Time, limited investment possibilities, not wanting to take on the extra risk or just swallowed by the day to day operational flow. Last week I was in Dubai with my two sons. What a crazy place that is. A dream world that doesn’t seem real, but in fact really is there. Everything in Dubai is larger, more beautiful, more expensive than we consider normal. Quite the special experience.

Plans for the future

The discovery of oil was extremely prosperous for the country, of course. But from day one they had the knowledge that someday that well would dry up. This brought on a dilemma. They concocted a plan to build one of the most special cities in the world. The city should have an enormous attractive power in both business and tourism. The dream they once had and drew out in futuristic sketches has by now been realised in large parts.

Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum once said: “The word impossible is not in the leader’s dictionaries. No matter how big the challenge, strong faith, determination and resolve will overcome them.” Thus, the impossible has been made possible in Dubai. A dream for the future is having all the logistical flows of the city operated by floating vehicles and travelling into space. A dream? Or will this become reality too?

Living your dreams

Dubai had dreams and made them come true. Dutch entrepreneurs have wonderful ideas and dreams. In my line of business, I meet these type of entrepreneurs on daily basis. Living our dreams is what we all should do more of. Life is too short to just float along. Live your entrepreneurial dream! Do you have a plan or a feeling that you wish to make real? Work on it! Set some new personal goals. For example, you wish to make your business grow, either through or without acquisitions, with or without an investment partner. There are so many possibilities. Start a new company. Acquire an existing company. Give that entrepreneurial dream a new kick! Maybe you even want to sell your company completely and make a vastly different dream come true.

Whatever you do as an entrepreneur, live that dream!

– Ferry Nahon

30 augustus 2018

Leef je (ondernemers)droom!

Wij Nederlanders staan in de wereld bekend als een ondernemend volk. Dagelijks zien we daar prachtige voorbeelden van binnenkomen via onze communicatiekanalen. Wij als kikkerlandje gooien daar toch wel hoge ogen mee. Het pionieren zit ons in het bloed. Het begint altijd met een idee, maar dat is niet genoeg. Net zo belangrijk is een duidelijk plan en het echt gaan doen.

Daar ontbreekt het ons als Nederlanders nog wel eens aan. Tijd, beperkte investeringsmogelijkheden, geen extra risico willen lopen of opgeslokt worden in de waan van de dag. Vorige week was ik met mijn 2 zonen in Dubai. Wat een gekke stad is dat. Een droomwereld die niet echt lijkt maar er toch staat. Alles is groter, mooier, duurder, gekker dan wij als normaal beschouwen. Een hele bijzondere ervaring.

Maar hoe doen ze dat in de toekomst?

De vondst van olie was fantastisch voor het land, maar de wetenschap dat dit ooit ook weer op is, bracht een dilemma met zich mee. Hoe gaan we om met de opbrengsten? Het idee was het bouwen van een van de meest bijzondere steden ter wereld, die een enorme aantrekkingskracht moest hebben op business en toerisme. De droom die men ooit had en tekende in futuristische schetsen is inmiddels grotendeels gerealiseerd.

Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum zei ooit: “The word impossible is not in the leader’s dictionaries. No matter how big the challenge, strong faith, determination and resolve will overcome them.”  En zo geschiedde, het onmogelijke is grotendeels gerealiseerd in Dubai. De droom voor de toekomst is alle logistieke stromen via zwevende voertuigen en de ruimte in natuurlijk. Is dit een droom of werkelijkheid?

Hoe leef je je (ondernemers)droom?

Dubai had dromen en heeft die tot een werkelijkheid gebracht. Nederlandse ondernemers hebben prachtige ideeën en dromen. In mijn vak kom ik dagelijks veel van deze ondernemers tegen. Onze dromen leven is wat wij als ondernemers vaker zouden moeten doen. Voor voortkabbelen is het leven te kort, leef je (ondernemers)droom! Heb jij een plan of een gevoel dat je wilt realiseren, werk daar dan aan. Bijvoorbeeld door jezelf nieuwe doelen te stellen en na te streven. Of je onderneming laten groeien met of zonder acquisities, met of zonder investeerder. Er zijn zo veel mogelijkheden. Begin een nieuw bedrijf, of neem een bedrijf over en geef die ondernemersdromen weer een nieuwe impuls. Misschien wil je zelfs je bedrijf compleet verkopen en een compleet andere droom nastreven. Wat je ook doet als ondernemer, leef die (ondernemers)droom!

– Ferry Nahon