24 juli 2012 | Tim van der Meer, Partner

Marktlink in de Elsevier

Elsevier – Marktlink heeft meegewerkt aan het artikel “Het Walhalla van toen is niet meer”. Het artikel beschrijft dat er veel ondernemers zijn die tegen wil en dank door moeten ondernemen. Omdat er geen kopers voor het bedrijf zijn of de opbrengst te laag is om een pensioen te kunnen bekostigen.Wij delen dit beeld ten dele. Echter, voor bedrijven die ondanks de conjunctuur toch nog steeds goede resultaten bereiken, zijn er voldoende kopers in de markt waardoor er nog steeds zeer interessante transacties mogelijk zijn. De in het artikel genoemde drie referenties van transacties die Marktlink recentelijk sloot onderschrijven dit beeld.