27 juni 2013 | Tom Beltman, Partner

Ondernemer en MBI-er: samen verder

Ondernemingsbeurs.nl – Tijdens een relatiemiddag sprak ik recent enkele ondernemers die op korte of middellange termijn plannen hebben hun onderneming te verkopen. Ook sprak ik ondernemers, de vijftig gepasseerd, die eigenlijk nog niet wilden verkopen. Maar die wel merken dat de energie wat afneemt en, terwijl de onderneming nog wel potentieel heeft, de ondernemer niet bij machte is de kansen in de markt te benutten. Doordat de onderneming sterk is gegroeid wordt veel energie van de ondernemer opgeslokt door interne zaken zoals personeel en administratie. Kortom, de ondernemer is dan zelf de belemmerende factor geworden voor de groei van de onderneming.  

Vaak is het zo dat een ondernemer sterk is op het gebied waarmee de onderneming zich in de markt profileert en waar de toegevoegde waarde zit, zoals technische kennis, ontwerp/innovatie, logistiek, service, etc. Maar bij groei van de onderneming gaan andere aspecten ook een belangrijke rol spelen. En daar heeft de ondernemer dan minder affiniteit mee, het gaat het hem moeilijker af of het kost in ieder geval veel energie.
Bovendien wil de ondernemer geen onnodige risico’s lopen als de onderneming redelijk draait, dan vindt hij het vaak wel best. Maar dat betekent ook dat de benodigde investeringen mogelijk niet meer worden gedaan. De onderneming blijft sluipenderwijs achter ten opzichte van zijn concurrenten. En dat heeft natuurlijk zijn effect op de waarde van onderneming.

MBI-kandidaat

Een oplossing kan dan zijn om een Management Buy In (MBI) kandidaat aan te trekken. Iemand met competenties die aanvullend zijn aan die van de ondernemer en die met nieuw elan verder gaat bouwen aan de onderneming. Bovendien kan de samenwerking met de (jongere) MBI-kandidaat ook stimulerend werken, zodat de ondernemer weer hernieuwde energie krijgt. Over en weer kan er ook van elkaar worden geleerd. Essentieel is wel dat er een goede ‘klik’ is tussen de ondernemer en de MBI-er en ook dat er vertrouwen is en de ondernemer in staat is ‘los te laten’, zaken uit handen te geven.

Natuurlijk betekent dit dat de ondernemer een deel van zijn aandelenpakket moet verkopen. Maar een kleiner aandelenpakket in een groeiende onderneming kan interessanter zijn dan de 100 % in een onderneming die langzaam afglijdt.
Daarbij komt dat het ook mogelijk is om door een koopholding constructie een deel van de waarde van de onderneming te ‘cashen’, hoewel dat wel iets minder is geworden met de meer terughoudende opstelling van banken bij overnamefinancieringen.

Maar wellicht ook een zeer belangrijk aspect is dat de ondernemer langs deze weg ook zijn opvolging vroegtijdig kan regelen en die mogelijke druk ook van zijn schouders is. Dus het resultaat: meer ontspanning, meer energie, meer kennis, meer vrije tijd, meer…! Over de valkuilen, dier er natuurlijk ook zijn, een volgende keer..

Marktlink