3 juli 2015 | Ferry Nahon, Partner

Ondernemers zijn geïnteresseerd in prijs en niet in waarde!

Brookz – Een veel gehoorde opmerking in het betoog van waarderingsspecialisten is dat de waarde van een bedrijf niet gelijk hoeft te zijn aan de prijs. Vervolgens komt er dan een hele onderbouwing dat de prijs tot stand komt door vraag en aanbod, etc.

Uiteenlopende waarderingen

Er zijn veel methodes om de waarde van een bedrijf te bepalen en er worden nog meer modellen gebouwd om diezelfde waarde te berekenen. Door de jaren heen hebben wij honderden, misschien wel duizenden waardebepalingen, gezien in zeer veel varianten. Ik heb zelfs meegemaakt dat er van hetzelfde bedrijf soms 3 waarderingen zijn met de meest uiteenlopende waarden. Natuurlijk zit de hoogste waarde bij de ondernemer in zijn hoofd, hoe onrealistisch deze waarde soms ook is.

Markt is altijd het referentiekader

Is waarderen dan onzin? Nee natuurlijk niet. Uiteraard is een prognose belangrijk, de kasstroom, het werkkapitaal en investeringen. Natuurlijk moeten er scenario’s gemaakt worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus grondig rekenwerk is wel degelijk een belangrijk onderdeel. Maar altijd met de markt als actueel referentiekader.

Wat krijg ik en wanneer?

Hoe goed een bedrijf ook is, de prijs wordt mede bepaald door de financieringsmogelijkheden, het aantal geïnteresseerde kopers, het soort kopers, de constructie, de hoeveelheid risicodragend vermogen, etc. Als je niet elke dag met ondernemers, bankiers of investeerders in de markt actief bent, kun je een hele mooie waardering maken maar nooit de prijs bepalen. En dat is toch echt het enige dat een ondernemers interesseert. ‘Hoeveel geld ontvang ik en wanneer?’.