1 oktober 2008 | Koos Jager,

Overnamebericht oktober 2008: De kredietcrisis en overnames

Het economische nieuws wordt al maandenlang beheerst door de kredietcrisis in de Verenigde Staten, die inmiddels gevolgen heeft voor de rest van de wereld. Ook financiële instellingen in ons land manoeuvreren steeds voorzichtiger en we kunnen er niet omheen dat dat gevolgen heeft voor de overnamebranche waarin wij acteren. Voor overnames is nu eenmaal geld nodig.

Toch heeft de kredietcrisis voor ons geen gevolgen in de zin van dat ons minder opdrachten bereiken. Anders gezegd: er is nog altijd volop beweging in de overnamemarkt. De verklaring daarvoor is relatief simpel. Veel banken mogen zich momenteel dan terughoudend opstellen, het aantal participatiemaatschappijen en informal investors dat risicodragend kapitaal wil verschaffen, neemt toe. Van die partijen maken onze klanten steeds vaker dankbaar gebruik. Door ontwikkelingen als een stijgende rente en economische vooruitzichten die wat minder worden, zie je wel dat de overnameprijzen onder druk komen te staan. Vooral omdat garanties over toekomstige omzetten niet kunnen worden gegeven. Gelukkig draait het bij overnames niet altijd alleen om de prijs. Ook aspecten als continuïteit, het personeel, het bedrijfspand en de toekomstige rol van de verkoper spelen meestal nadrukkelijk mee.

Alles bijeen is er bij Marktlink veel vertrouwen in een goede toekomst. We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en met 50 tot 60 deals per jaar behoren we tot de grotere spelers. Met de opening van een nieuw kantoor in Amsterdam zetten we binnenkort een tandje bij en daarnaast bekijken we de mogelijkheden tot uitbreiding in het zuiden van het land. Voor geïnteresseerden: een overname van Marktlink stellen we nog maar even uit!

LINK NAAR OVERNAMEBERICHT OKTOBER 2008

Marktlink