19 november 2011 | Ferry Nahon, Partner

Verkopen en overnemen in crisistijd

De aanhoudende financiële crisis heeft een grote invloed op onze economie. Komen we toch in een recessie terecht? Het onzekere ondernemersklimaat heeft zijn weerslag op de overname- en fusiemarkt. Bij (aankomende) ondernemers leven veel vragen. Zijn er momenteel wel kopers voor mijn bedrijf? Kan ik er wel een goede prijs voor krijgen? Is het nog wel mogelijk om voldoende kapitaal te lenen? Een aantal deskundigen en specialisten uit het vakgebied laten op uitnodiging van het Ondernemersbelang hierover en over andere zaken hun licht schijnen.