7 augustus 2012 | Ferry Nahon, Partner

Volop kansen om uw bedrijf te verkopen!

Op woensdagmiddag 3 oktober 2012 organiseren Grip accountants en adviseurs, JPR advocaten, Marktlink Fusies & Overnames en Rabobank Graafschap-Midden een exclusieve bijeenkomst voor MKB ondernemers over de verkoop van hun bedrijf. Doel van de bijeenkomst is om ondernemers bewust te maken van hetgeen er allemaal komt kijken bij het overdragen c.q. verkopen van hun bedrijf.

Met deze kleinschalige bijeenkomst willen de initiatiefnemers ondernemers ondersteunen bij het in kaart brengen van het gehele bedrijfsoverdrachtproces. Voor veel ondernemers is dit een éénmalig, complex en vaak emotioneel proces waarbij veel aspecten onbekend zijn. Wat betekent dit voor hem of haar in de huidige situatie en welke details moeten er nog met welke adviseur besproken worden. 

Handvatten overdrachtsproces
In één middag komen alle aspecten, van juridische en fiscale voorbereiding tot het bepalen van de gewenste waarde en het gewenste inkomen na de verkoop, aan bod. De deelnemers gaan telkens in groepen van maximaal vijf ondernemers uiteen om elke fase van het proces met de specialisten van de initiatiefnemers te bespreken. Na afloop krijgen de deelnemers de juiste handvatten mee om een overnameproces voor te bereiden om zijn of haar uiteindelijke doel te bereiken. Uiteraard is er volop gelegenheid om individueel vragen te stellen. De middag wordt afgesloten met een diner. 

Wilt u meer informatie over bedrijfsoverdracht of management buy out? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Website adressen initiatiefnemers:
www.jpr.nl
www.gripadviseurs.nl
www.marktlink.nl

www.rabobankgraafschapmidden.nl

Marktlink