Aandelenpakket GeoTax verkocht aan PROCURA Groep B.V.

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt de heer Haverkamp bij de verkoop van zijn aandelen aan PROCURA Groep B.V.

Klant

GeoTax is in 1996 ontstaan uit de overname van de gelijknamige businessunit van KLM-Aerocarto. WOZ Support is opgericht in 1998 en heeft zich ontwikkeld tot een dienstverlener op het gebied van de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken). De activiteiten bestonden en bestaan in hoofdzaak uit de levering van software en dienstverlening aan gemeenten. De diensten en producten waren hoofdzakelijk gericht op de WOZ-activiteiten. Met ingang van 2002 hebben de aandeelhouders van GeoTax en van WOZ Support besloten hun bedrijfsactiviteiten te bundelen in één onderneming en die onder te brengen onder de holding genaamd GeoTax. De heer Haverkamp is de afgelopen jaren algemeen directeur geweest bij GeoTax. Bij het bedrijf werken circa 75 mensen.

Wens

De heer Haverkamp heeft gezien zijn leeftijd de wens uitgesproken zijn aandelenpakket te verkopen aan een externe partij. In dit proces is gezocht naar een strategische partij welke toegevoegde waarde kan bieden aan GeoTax.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft het gehele traject begeleid. Het opstellen van een informatiememorandum en een waardebepaling, het zoeken van geschikte kopers, het voeren van de onderhandelingen, het opstellen van de contracten en het begeleiden van de juridische afronding.

Resultaat

De heer Haverkamp heeft zijn aandelenpakket verkocht aan de PROCURA Groep B.V. De PROCURA Groep heeft twee belangrijke activiteiten: software en formulieren. PROCURA ontwikkelt software voor de gemeentelijke overheid en begeleidt zijn opdrachtgevers bij de bouw van eigen software op basis van open source en open standaarden. PROCURA levert daarnaast alle formulieren voor een complete gemeentelijke administratie. Inclusief beveiligd papier, huwelijksboekjes en aktes van de burgerlijke stand. PROCURA zal samen met de overige aandeelhouders van GeoTax werken aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Quote

Marktlink heeft de verkoop naar volle tevredenheid van beide partijen begeleid. De besprekingen met meerdere kandidaten heeft uiteindelijk tot een participatie van PROCURA geleid, die voor alle betrokkenen goede perspectieven biedt voor de toekomst.