Aankoop Verhagen Ramen

Marktlink heeft de heer Arntz begeleid bij de aankoop van Verhagen Ramen B.V.


Klant

De heer Th.D.J. Arntz MBA namens MelYon Management & Investments B.V.

Wens

Na eerder als zelfstandig ondernemer actief te zijn geweest, was het de wens van de heer Arntz om door middel van de overname van een onderneming wederom een actieve invulling aan zijn ondernemerschap te geven.

Rol van Marktlink

Begeleiden van het totale aankoopproces, waarbij vanaf het uitgebreide searchproces op basis van specifieke kenmerken en eigenschappen potentieel interessante ondernemingen in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan is het contact met de eigenaren van Verhagen Ramen tot stand gekomen, waarna Marktlink de volledige projectcoördinatie op zich heeft genomen. Hiertoe behoorden onder andere de waardering, onderhandelingen, het uitwerken van de overnameconstructie en het arrangeren van een passende financiering.

Resultaat

Na een zorgvuldig overnametraject heeft de heer Arntz het familiebedrijf Verhagen Ramen B.V.  te Gemert overgenomen van de heren Verhagen. Verhagen Ramen B.V. is een producent van aluminium kozijnen ten behoeve van de grootschalige woningbouw. De onderneming onderscheidt zich door haar eigen ontwikkelde producten en specifieke knowhow op het gebied van aluminium kozijnen in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
De overname luidt een nieuw hoofdstuk in in de historie van Verhagen Ramen B.V., waarbij de onderneming nu is overgedragen aan een eigenaar buiten de familie Verhagen. Tot het moment van overname is de onderneming sinds 1922 familiebezit geweest. Door gebrek aan opvolging binnen de familie is met het oog op de continuïteit op de lange termijn dit besluit genomen.

Quote

Het overnemen van een familiebedrijf brengt veel emotie met zich mee. Een verkoper moet het gevoel hebben dat het bedrijf en de medewerkers in goede handen komen. Je neemt immers bij opvolging van buiten af (Management Buy In) niet alleen de aandelen over, maar je zet het bedrijf voort. Je wordt bedrijfsopvolger. Dit vraagt om veel vertrouwen. Marktlink heeft hierin een sterke rol gespeeld. Zowel in de begeleiding van mijzelf, maar ook zeker daar waar in het proces scherpe kantjes, eventueel preventief, moesten worden geëffend. (Th.D.J. Arntz)