Amsterdam Capital Trading B.V.

Marktlink begeleidde de heren Bastiaansen en Janssen bij de verkoop van 33,3% van de aandelen Amsterdam Capital Trading B.V. aan Antea Participaties.


Klant

Amsterdam Capital Trading (ACT) is een sales en trading specialist in de Europese CO2-reductie markten. Zij verhandelen CO2-emissierechten tussen bedrijven die een tekort of overschot aan deze rechten hebben. Met de invoering van de EU-doelstelling om minimaal 20% CO2-reductie te realiseren in 2020 is een steeds sterkere marktwerking ontstaan. Naast de CO2-emissierechten verhandelt ACT (groene) energiecertificaten die worden uitgegeven bij de milieuvriendelijke opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met windmolens.

Wens

ACT bestaat sinds eind 2009 en heeft in deze korte tijd een sterke positie weten te verwerven als specialist in de Europese CO2-reductie markten. Door deze sterke groei ontstond bij de onderneming de behoefte aan begeleiding en een professionelere aandeelhoudersstructuur. Er werd gezocht naar een partij met ervaring, een goed netwerk en meer senioriteit.

Rol van Marktlink

ACT werd in het opstellen van een informatiememorandum, de selectie van geschikte kandidaten en de onderhandelingen in het overnametraject, bijgestaan door Marktlink. Na het ondertekenen van de intentieovereenkomst heeft Marktlink ten behoeve van de herkapitalisatie van de aandelen de financieringsaanvraag opgesteld en ondersteuning verleend bij het opstellen van de contracten.

Resultaat

De ideale kandidaat werd gevonden in Antea Participaties, een Nederlandse kapitaalverstrekker met veel ervaring in het begeleiden van snelgroeiende bedrijven. Met participaties in onder andere iCentre en Lifehammer heeft Antea een bewezen trackrecord in diverse sectoren. Naast de financiële participatie zal Antea passende leden voor de Raad van Commissarissen selecteren uit haar netwerk van informal investors. Deze ondersteunen het management bij het maken van strategische beslissingen en fungeren waar nodig als klankbord. ACT zal met deze ondersteuning een grote groeistap kunnen maken. De bancaire financiering is mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Schiphol.

Quote

ACT: “De equity markt was voor ons nog onbekend terrein. Marktlink heeft zich goed verdiept in onze markt en een zorgvuldige selectie van partijen gemaakt, waarvan ook een aantal in het buitenland. Uiteindelijk bleek Antea de perfecte match, met een groot netwerk en veel ervaring in dergelijke groeiprocessen. We zijn ervan overtuigd dat de participatie bijdraagt aan het behalen van onze ambitieuze doelstellingen”. Rabobank: “Het groene karakter van de business van ACT past prima bij de filosofie van de Rabobank. De Rabobank is zeer tevreden over de samenwerking met de mensen van Marktlink en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met Antea Participaties en Amsterdam Capital Trading”.