Braaksma

Voor de heer Braaksma heeft Marktlink het gehele traject van verkoop van G. Braaksma Beheer B.V. geleid


Klant

G. Braaksma Beheer B.V.

Wens

De voormalige eigenaar heeft gezien zijn leeftijd en gebrek aan opvolging besloten het bedrijf te verkopen. Op het moment van verkoop bedroeg de omzet circa € 20 miljoen hetgeen werd gerealiseerd met 47 medewerkers.

Rol van Marktlink

De rol van Marktlink was inhoudelijk (opstellen informatiememorandum, waardebepaling, onderhandelen, opstellen contracten), bemiddelend (bij elkaar brengen van potentiële kopers bij de verkoper) en begeleidend (due diligence).

Resultaat

De vestigingen inclusief het onroerend goed zijn gelijktijdig verkocht aan drie verschillende kopers. De vestiging in Nijmegen is verkocht aan de Bultersgroep te Ede. De Opgenoort groep te Nijmegen heeft de vestiging in Arnhem gekocht. De vestiging in Renkum werd door Autobedrijf G.J. Vette te Renkum gekocht.