Euro Kitafdichting B.V. overgenomen

Marktlink begeleidde de heer Vaags bij de verkoop van zijn onderneming Euro Kitafdichting B.V. aan de heer D. Seegers.

Klant

Euro Kitafdichting is actief in het aanbrengen van kitafdichtingen in nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Daarnaast beschikt Eurokit over een ruim assortiment handelsproducten die rechtstreeks worden geleverd aan haar afnemers. Naast de bekende merken bestaat het assortiment van Euro Kitafdichting uit een kwalitatief hoogwaardige lijn van private label producten.

Wens

Sinds de oprichting in 1984 is Eurokit uitgegroeid tot het grootste afdichtingsbedrijf in Oost-Nederland en is hiermee een gevestigde naam in de branche geworden. Oprichter en oud eigenaar Nico Vaags is, na zich ruim 25 jaar volledig toegewijd te hebben aan Euro Kitafdichting, toe aan een nieuwe uitdaging. In dit kader heeft hij besloten zijn onderneming te verkopen aan een passende opvolger die de onderneming met minstens zoveel toewijding voort zal zetten.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft het volledige verkoopproces begeleid, waarbij onze rol begon bij het in kaart brengen van de onderneming. Met een compleet beeld van de onderneming en de daar uit volgende waardering is gezocht naar geschikte kopers. De geïdentificeerde kopers zijn door middel van een uitgebreid informatiememorandum geïnformeerd over de ‘ins en outs’ van de onderneming. Gebaseerd op het informatiememorandum en verschillende gesprekken is door een aantal geïnteresseerden een overnamevoorstel uitgebracht. Uiteindelijk is met de best passende geïnteresseerde het vervolgtraject opgestart, en na een aantal onderhandelingsrondes is een intentieovereenkomst gesloten. Op basis van de in de intentieovereenkomst overeengekomen hoofdlijnen is de transactie vervolgens contractueel bezegeld.

Resultaat

De aandelen Euro Kitafdichting zijn verkocht aan de heer Dick Seegers. Naast Dick Seegers zullen ook de heer Jos Seegers en de medewerkers Henk Westendorp en Marcel Koenders via een minderheidsbelang participeren in Euro Kitafdichting. Jos Seegers zal de dagelijkse operationele leiding op zich nemen, waarbij Dick Seegers als door de wol geverfde ondernemer meer een adviesrol zal vervullen. De heren Westendorp en Koenders zullen de werkzaamheden voortzetten die zij vóór de overname ook reeds verrichtten. Gezamenlijk wil men een verdere groei en optimalisering van Euro Kitafdichtingen realiseren.