Expert in watertechnologie RWB versterkt positie.

RWB verwezenlijkt groeiambities met behulp van Japanse leverancier Metawater.


Klant

Rood Wit Blauw (RWB) uit Almelo is wereldwijd voorloper in het ontwerpen van innovatieve waterzuiveringsinstallaties. Het bedrijf met 70 werknemers realiseert wereldwijd projecten in voornamelijk drink- proces- en afvalwatervoorzieningen. Het kan onder meer waterbedrijven, waterschappen en de industrie tot haar klantenkring rekenen. In het verleden werd RWB meermaals onderscheiden met de FD Gazellen Groei Award.

Dankzij haar oplossingen weet RWB succesvol de strijd aan te gaan tegen problemen als waterschaarste en vervuild bodemwater. De onderneming onderscheidt zich door haar hoog-innovatieve karakter, en kent hierdoor jaarlijks forse investeringen in R&D.

RWB heeft haar eigen onderzoek en de ontwikkeling van diverse proefinstallaties altijd bekostigd uit eigen middelen. Hoewel dit op de korte termijn ten koste is gegaan van de winstgevendheid, lijken deze investeringen zich steeds meer uit te gaan betalen. Wereldwijd tonen waterbedrijven zich namelijk zeer geïnteresseerd in de innovatieve installaties die het bedrijf ontwerpt. Zo is er grote internationale interesse in een belangrijk referentieproject dat momenteel in het Noord-Hollandse Andijk wordt gerealiseerd.

Wens

Om haar groeiambities te verwezenlijken heeft RWB aanvullende financiering nodig. Haar Japanse leverancier Metawater toont zich eind 2012 zeer geïnteresseerd om de dan al goede samenwerking te intensiveren door middel van een participatie in het Almelose bedrijf.

Rol van Marktlink

Het management van RWB schakelt eind 2012 de hulp van Marktlink in. Binnen een zeer kort tijdsbestek wordt het complete traject in werking gesteld. De werkzaamheden van Marktlink bestaan onder meer uit het waarderen van de onderneming, het opstellen van een internationaal informatiememorandum, het voeren van het onderhandelingsproces met de Japanse multinational, de begeleiding tijdens het due diligence-traject en alle juridische werkzaamheden.

Resultaat

De transactie resulteert in het uitgeven van circa 25% aan nieuwe aandelen. Hierdoor weet RWB haar financiële positie dermate te verbeteren dat het haar groeiambities kan waarmaken, zonder hiervoor bancair krediet op te hoeven halen. Daarnaast wordt de relatie met de belangrijke leverancier Metawater geïntensiveerd.

Zowel Metawater als RWB willen in hun eigen markt een grote speler in Europa worden en kunnen nu een gezamenlijke strategie uitrollen. Deze transactie geeft RWB de financiële ruimte om grotere projecten aan te gaan, terwijl Metawater kan profiteren van het Europese netwerk van RWB.

Quote

“We zijn blij dat we voor Marktlink gekozen hebben. Zowel onze partner Metawater als wij hebben de plezierige en professionele werkwijze van de mensen van Marktlink zeer gewaardeerd. Mijn complimenten voor de wijze waarop met culturele verschillen omgegaan wordt!”