Kab accountants & belastingadviseurs

Marktlink begeleidde bij de afsplitsing van de KAB kantoren in Emmeloord, Kampen en op Urk van de rest van de maatschap van Kab.


Klant

Kab accountants & belastingadviseurs. Kab is een accountancy- en adviesorganisatie met vestigingen in Doetinchem, Didam, Gouda, Voorburg en Warnsveld.

Wens

De kantoren van Kab in Kampen, Emmeloord en op Urk hebben aangegeven zich te willen afsplitsen van de rest van de maatschap wegens een verschil in visie. De 11 andere maten van Kab hebben aangegeven gehoor te willen geven aan deze wens tot afsplitsing.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de 11 verkopende maten begeleid bij de complexe onderhandelingen met de 3 vertrekkende maten. Naast een inhoudelijke rol heeft Marktlink ook een bemiddelende rol gehad tijdens de onderhandelingen. De onderhandelingen gingen niet alleen over de transacties die betrekking hadden op de afsplitsing maar ook over de operationele gevolgen van de afsplitsing. Naast het begeleiden van de onderhandelingen heeft Marktlink de contracten opgesteld en de juridische afronding begeleid.

Resultaat

De drie noordelijke vestigingen hebben zich afgesplitst van de rest van maatschap. De drie kantoren die zich hebben afgesplitst gaan verder als Vivan accountants – adviseurs.

Quote

In een dergelijke opsplitsing van een maatschap spelen de emoties een grote rol. Door het inschakelen van Marktlink als onderhandelaar voor ons als verkopende maten, werd een neutrale schakel tussengevoegd waardoor er sneller en rationeler is gehandeld. Marktlink voelde goed aan wat voor ons de belangrijke punten in het hele proces waren. De juridische afwikkeling werd zeer snel en adequaat gerealiseerd.