Katex

Voor Katex Project Service B.V. heeft Marktlink de verkoop begeleid. Katex actief op het gebied van verbruiksartikelen en investeringsgoederen voor de facilitaire- en verplegingsdiensten van de Nederlandse zorginstellingen en grootverbruikers in de ruimste zin.


Klant

Katex Projekt Service B.V.

Wens

De voormalige eigenaar had een leeftijd bereikt waarop hij van mening was dat het tijd was zijn carrière te beëindigen. Aangezien er binnen de familie en de onderneming geen geschikte kandidaten aanwezig waren werd besloten om Katex te verkopen.

Rol van Marktlink

De rol van Marktlink was inhoudelijk (opstellen informatiememorandum, onderhandelen, waardebepaling, opstellen contracten), bemiddelend (bij elkaar brengen van potentiële kopers bij de verkoper) en begeleidend (due diligence).

Resultaat

Een MBI’er, de heer Van der Velde, heeft Katex gekocht.

Quote

"Marktlink, een professionele partij!"