Locatus en het MBO & Groei Fonds zetten gezamenlijk in op groei

Marktlink heeft Gerard Zandbergen ondersteund bij het vinden van een geschikte investeerder om verdere groei van zijn onderneming te bewerkstelligen.

Klant

Locatus verzamelt informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven. Haar veldwerkers bezoeken en onderzoeken jaarlijks alle winkelgebieden in de Benelux en een groot aantal steden in de rest van Europa. Locatus biedt een scala aan producten die instellingen en organisaties in staat stellen vastgoedbeslissingen te onderbouwen. Denk daarbij aan de Retail Risk Index, Benchmark verkenner, en Winkelpassanten 24/7. Locatus onderscheidt zich met actuele en onafhankelijke data.

Wens

Gerard Zandbergen had de wens een investeerder aan boord te halen die de onderneming in staat zou stellen haar groeidoelen te realiseren. Daarnaast was er vanuit het managementteam de wens om mee te participeren.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de heer Zandbergen begeleid bij het opstellen van een informatiememorandum, het in beeld brengen en benaderen van een groot aantal partijen en het begeleiden van gesprekken met geïnteresseerden. Nadat de juiste partij was gevonden heeft Marktlink ondersteund bij het opstellen van alle juridische stukken en het verkrijgen van een passend financieringsarrangement.

Resultaat

Op 31 december 2014 heeft het MBO & Groei fonds een minderheidsbelang verworven in Locatus. Daarnaast heeft het managementteam ook een aandelenbelang verworven. Het MBO & Groei Fonds investeert in kansrijke ondernemingen in het MKB die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een Management Buy­Out of voor Groei. Eén van de drijfveren achter Het MBO & Groei Fonds is om de continuïteit van familiebedrijven te waarborgen. Het MBO & Groei Fonds en het managementteam van Locatus zullen de komende jaren gezamenlijk volop inzetten op verdere groei.