Montavite

De heer Hagoort is door Marktlink begeleid met het uitkopen van zijn mede-eigenaar.


Klant

Montavite standbouwsystemen B.V. en Intervorm Standbouw B.V.

Wens

De directeur en mede-eigenaar van Montavite standbouwsystemen, de heer Hagoort, wilde zijn mede-eigenaar uitkopen teneinde 100% eigenaar te worden van beide bedrijven.

Rol van Marktlink

Het begeleidden in opdracht van de heer Hagoort van de koop van de resterende 2/3 van de aandelen in Montavite en de 100 % aandelen van Intervorm Standbouw.

Resultaat

Beide bedrijven richt zich op de standbouw voor tentoonstellingen en beurzen. Montavite hanteert hierbij met name standaard systemen en Intervorm veel meer custom made op basis van veelal hout als materiaal.

Inmiddels zijn Intervorm en Montavite samengegaan onder een nieuwe naam: Standcraft.