Polyketting

Marktlink heeft de overname van Polyketting B.V. en Polyveyor B.V. vorm gegeven voor de heren Grasmeijer en Odink.


Klant

De heren Jan Grasmeijer (directeur-eigenaar van Gems Metaalwerken B.V.) en Berto Odink, werkzaam als interim-directeur in de interne transportbranche.

Wens

Door de overname van Polyketting kan de heer Grasmeijer zijn positie in de markt voor interne transportsystemen versterken. De heer Odink heeft veel ervaring in deze branche en zal de dagelijkse leiding van Polyketting op zich nemen.

Rol van Marktlink

Op het moment dat Marktlink werd betrokken bij deze overname waren koper en verkoper al met elkaar in gesprek en waren de onderhandelingen al gaande. Marktlink heeft de overname gestructureerd en voor koper de financiering bij de bank geregeld.

Resultaat

De heren Grasmeijer en Odink hebben, middels hun holding, Poly International Holding B.V., de aandelen verworven in Polyketting B.V. en Polyveyor B.V. Polyketting is een producent van interne transportmiddelen.

Quote

Berto Odink: “Bij de overname van Polyketting hebben we vooral gebruik gemakt van de financiële en juridische deskundigheid van Marktlink. Een grote kwaliteit daarnaast vind ik de professionaliteit die ze aan de dag leggen. Dat is toch waar je bij een overname naar op zoek bent.”