The Talent Factory B.V.

Marktlink heeft call-center The Talent Factory begeleid bij de fusie met een strategische partner; Leenart & Heemskerk


Klant

The Talent Factory B.V.

Wens

De heren Jordens en Van Veen hebben The Talent Factory opgebouwd tot een call-center dat zich reeds enige tijd handhaaft in de top 10 van de markt. Gezien de persoonlijke ambities en de ontwikkelingen in de markt is Marktlink op zoek gegaan naar strategische opties.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft The Talent Factory begeleid bij de zoektocht naar een strategische partner. De rol van Marktlink was inhoudelijk (opstellen informatiememorandum, waardebepaling, onderhandelen, opstellen contracten), bemiddelend (bij elkaar brengen van potentiële strategische partners) en begeleidend (due diligence, notaris).

Resultaat

The Talent Factory is gefuseerd met de branchegenoot Leenart & Heemskerk. Bij beide ondernemingen speelden dezelfde overwegingen en samen vormen ze de nummer 5 in de markt. Het toekomstperspectief van beide ondernemingen is grotendeels overlappend en naar verwachting van de partijen veel beter en sneller te realiseren na fusie van de beide bedrijven; zeker gezien het feit dat de sterke kanten van de ondernemingen erg complementair aan elkaar zijn.

Quote

"Wij hebben de samenwerking met Marktlink als zeer prettig ervaren. Je mag natuurlijk van een partij als ML verwachten dat ze zich in de onderhandelingen die ze voor een opdrachtgever voert en het bijbehorende juridische traject, professioneel opstelt en het maximale resultaat haalt. Zo hebben wij dat bij ML ook ervaren. Verreweg even belangrijk is de morele steun die ML ons heeft gegeven in dit voor ons zo bijzondere traject. Ook daar zijn we erg tevreden over."