Trainingsbedrijf Latona verkocht aan strategische partij Highcare

Highcare, een portfoliobedrijf van Holland Venture, neemt een 100% belang in Latona door middel van een activa-passivatransactie. Latona levert organisatie- en opleidingsadviesdiensten binnen de acute zorg.

Klant

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies levert diensten op alle aspectgebieden van de acute zorg: van visie ontwikkelen tot ontwerpen, en van trainen en implementeren tot borgen in de praktijk.
Latona is vooral actief in de wereld van Triage, zowel de telefonische als de fysieke triage. Triage is het beoordelen van de acute gezondheidssituatie en op basis daarvan bepalen hoe snel iemand, door welke dokter, binnen welk tijdsbestek en waar gezien dient te worden. De juiste patiënt op de juiste plaats bij de juiste hulpverlener op het juiste moment, dat is waar het in de triage om gaat. Triage wordt overal in de gezondheidszorg toegepast, zowel op de huisartsenpost als de meldkamer van een ambulancedienst, als de spoedeisende-hulpafdeling van het ziekenhuis.

Wens

De afgelopen jaren is de onderneming behoorlijk gegroeid en is vrijwel de gehele markt op het gebied van de telefonische triage voor huisartsenposten in handen van Latona.
De aandeelhouders willen langzaam hun werkzaamheden afbouwen en de onderneming verkopen. Het uitgangspunt is dat de heer P.J.J. Jochems de komende 3 jaar nog actief verbonden blijft aan Latona.

Resultaat

Highcare heeft Latona volledig overgenomen en zal Latona integreren in haar eigen trainingsacademy. Een van de aandeelhouders van Latona zal nog 3 jaar verbonden blijven aan Latona/Highcare om kennis en kunde over te dragen en daarnaast het portfolio uit te breiden.

Rol Marktlink

Marktlink Fusies en Overnames B.V. heeft Latona begeleid tijdens het gehele verkooptraject: de strategieplanning, het opstellen van het informatiememorandum, de waardebepaling, het identificeren en benaderen van geschikte kopers, het voeren van onderhandelingen met geïnteresseerde partijen, de begeleiding van het due-diligencetraject, het uitonderhandelen van de koopcontracten en het tekenen van de koopovereenkomst.

Quote

Pieter Jochems DGA Latona

  • In het team van Marktlink zit de kracht in de pluriformiteit, de complementariteit en de wisselwerking.
  • Het nut voor mij als opdrachtgever aan Marktlink zit in het feit dat het team van Marktlink niet gehinderd wordt door bedrijfsblindheid. Men is niet behept met vooroordelen; iets wat mijzelf zeker niet vreemd is. Er fris tegenaan kijken, dat is wat ze doen en ook goed kunnen.
  • Het blijven betrokken buitenstaanders, met een grote mate van (praktische) kennis.
  • Het unieke staat voorop.