VinyTouch

Marktlink begeleidde de verkooptransactie van VinyToch Reclamemontage B.V. aan Pon Automotive.


Klant

De heren De Haan en Bogman van VinyTouch Reclamemontage B.V.

Wens

De onderneming bestaat uit twee werkmaatschappijen. De belangrijkste activiteit van VinyTouch Reclamemontage is het aanbrengen van reclame-bestickeringen op voornamelijk voertuigen middels foliemontage. De belangrijkste activiteit van VinyTouch Vinyl is het ontwikkelen en innoveren van nieuwe toepassingen c.q. gereedschappen voor de signbranche (reclamebedrijven). De wens van de eigenaren was de onderneming te laten aansluiten bij de Pon groep en hiermee nieuwe uitdagingen te vinden.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft de heren De Haan en Bogman begeleid bij de verkoop van haar activiteiten. De rol van Marktlink was inhoudelijk (opstellen informatiememorandum, waardebepaling, onderhandelen, opstellen contracten), bemiddelend (bij elkaar brengen van de koper en de verkoper) en begeleidend (due diligence, notaris).

Resultaat

VinyTouch Reclamemontage B.V. en VinyTouch Vinylapplicaties B.V. zijn verkocht aan Pon Automotive.

Quote

Frans Bogman: "Door het in banen leiden van wensen en verwachtingen is, achteraf gezien, elke stap op het juiste moment gezet. Tijdens het proces zou je soms sneller willen, maar met de actie op het juiste moment kom je verder!”