XL Studenten Uitzendbureau verkocht aan Studentalent

Marktlink heeft mevrouw Van de Ven en de heer Adama begeleid bij de verkoop van het door hun in 2004 opgerichte bedrijf XL Studenten Uitzendbureau B.V. Koper is de eigenaar van concullega Studentalent.


Klant

Mevrouw Van de Ven en de heer Adama waren beiden al enige jaren actief in de uitzendsector alvorens ze in 2004 de stap naar het ondernemerschap maakten. Met een duidelijke focus op tijdelijke arbeidsbemiddeling voor studenten en starters groeide het bedrijf al snel uit naar een onderneming met drie eigen vestigingen (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). Vele duizenden studenten zijn via XL aan een tijdelijke baan geholpen.

Wens

Vanwege veranderingen in de privésferen ontstond de wens bij beide eigenaren om afstand te nemen van XL Studenten Uitzendbureau. Doordat een directeur aanstellen en als aandeelhouder op afstand passief toekijken niet past bij de eigenaren, werd besloten om het bedrijf te verkopen aan een strategische speler.

Rol van Marktlink

Marktlink heeft mevrouw Van de Ven en de heer Adama ondersteund bij het opstellen van het verkoopmemorandum en de transactiedocumentatie, het zoeken van geschikte partijen, het onderhandelen met geïnteresseerde partijen en het werken naar een succesvol eindresultaat.

Resultaat

Uiteindelijk bleek de eigenaar van Studentalent de meest geschikte koper voor XL Studenten Uitzendbureau te zijn. Deze partij schudde hiermee ruim 100 andere geïnteresseerde partijen van zich af. XL Studenten Uitzendbureau zal sowieso de eerste periode als nieuw label naast Studentalent opereren. Synergie wordt vooral gezocht in de backoffice door het slim koppelen van de IT-infrastructuur. Met deze overname verstevigt Studentalent haar top 4 positie in de markt van tijdelijke arbeidsbemiddeling voor studenten en starters.