Waardebepaling bedrijf is zeer belangrijk bij een fusie of overname. Marktlink Fusies & Overnames is specialist op het gebied van een waardebepaling.

Waardering bij overdracht

Of u uw bedrijf nu wilt verkopen of juist een ander bedrijf wilt overnemen; in beide gevallen vormt de waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel in het proces van aan- en verkoop van een bedrijf. De meest voorkomende waardering bij bedrijven die te koop staan, vindt de waardebepaling van een bedrijf plaats in het licht van eigendomsoverdracht, strategische overname, Management Buy Out, Management Buy In, uitkoop minderheidsaandeelhouder, bedrijfsopvolging, boedelscheiding of vererving.

Waardebepaling bedrijf specialist

Naast de meer algemene vraagstukken over de waardebepaling van een onderneming is Marktlink Fusies & Overnames deskundig op het gebied van waarderingen:

  • Waardebepaling bedrijf
  • Van schade bij geschillen
  • Bij fiscale kwesties en gerechtelijke procedures
  • Van aandelen- en optieregelingen
  • Voor financiële verslaglegging (impairment)

Specialisten van Marktlink hebben deelgenomen aan de opleiding Business Valuation van de Rotterdam School of Management (RSM Erasmus) en zijn tevens aangesloten bij en zeer actief binnen de beroepsvereniging van waardering specialisten;  het NIRV (Nederlands Instituut voor Register Valuators). Binnen Marktlink Fusies & Overnames zijn 4 Register Valuators actief. Dit zijn de heren Jeroen Oldengarm, Tom Beltman, Ronald van der Graaf en Willem Mulder.

Over het waarderen van bedrijven is veel te zeggen. Hiervoor heeft Marktlink Fusies & Overnames een aparte website ontwikkeld.

Doe de test

Waardering onderneming

Aanvullende informatie over de waardering van een onderneming:

Recensies | Wat onze klanten over ons vertellen

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: