Impairment Test – Purchase Price Allocation

De impairment test berekent de waarde van het actief, in de meeste gevallen op basis van verdiscontering van de toekomstig te verwachten geldstromen.

Impairment Test

LightmakersDe huidige IFRS regelgeving schrijft een jaarlijkse impairment test voor met betrekking op alle immateriële vaste activa waarvan de levensduur niet te bepalen is. De impairment test berekent de waarde van het actief, in de meeste gevallen op basis van verdiscontering van de toekomstig te verwachten geldstromen, hoewel IFRS niet eenduidig is over de methodologie die dient te worden gehanteerd. Omdat het immaterieel vast actief, bijvoorbeeld goodwill, in vrijwel alle gevallen onlosmakelijk verbonden is met de onderneming, vormt deze laatste meestal het waarderingsobject.

Marktlink voert – als onafhankelijk deskundige – regelmatig een impairment test uit in opdracht van accountants of (beursgenoteerde) ondernemingen. Met de uitgebreide ervaring en up-to-date kennis kunnen wij professionele tests uitvoeren, waarbij te allen tijde de bedrijfsspecifieke kenmerken en marktomstandigheden worden betrokken. Wij geven niet alleen antwoord op de vraag wat de waarde van het immaterieel actief bedraagt, ook verschaffen wij inzicht hoe deze waarde tot stand is gekomen, wat de bepalende waardedrijvers zijn en wat de toekomst – op het gebied van waardecreatie – voor mogelijkheden biedt.

Purchase Price Allocation

Als gevolg van een overname dient de aankoopsom in de jaarrekening van de overnemende partij te worden verwerkt. In veel gevallen is er sprake van goodwill. Onder IFRS dient een allocatie van de verworven goodwill te worden uitgevoerd, met behulp van een Purchase Price Allocation (‘PPA’). Bij een PPA worden alle te identificeren bezittingen, schulden en (voorwaardelijke) verplichtingen op fair value gewaardeerd. Hiermee worden ook de componenten van de goodwill – voor zover mogelijk – geïdentificeerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om waardetoekenning van merknamen, contracten en klantrelaties.

Een gedegen PPA vereist professionele en onafhankelijke deskundigheid. Als gekwalificeerde valuators voeren wij een volledige PPA uit. Aan de hand van de markt-, kosten- of inkomstenmethode geven wij inzicht in de waarde van geïdentificeerde immateriële vaste activa, waarbij de ervaring leert dat (varianten op) laatstgenoemde methode (bijvoorbeeld relief from royalty) het meest gebruikt wordt. Uiteraard geven wij u ook een compleet en helder beeld van de onderliggende factoren en veronderstellingen van de waardebepaling en –allocatie.

Recensies | Wat onze klanten over ons vertellen

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: