Register Valuator

Register Valuators worden meer en meer ingeschakeld als onafhankelijke specialisten voor het waarderen van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen, vermogensbestanddelen van ondernemingen en vennootschappen, impairment vraagstukken en schadeclaims.

Ingeschreven als Register Valuator bij NIRV

Uit artikel ‘Opleiding tot Register Valuator wint snel aan populariteit’

De hamvraag komt meestal al snel op tafel: wat is de waarde van een bedrijf? ‘Gevoelswaarde’ en vuistregels zoals één keer de omzet, zijn geen betrouwbare indicatoren. Dan is er de Register Valuator. Een financieel specialist met een grondige kennis en expertise op het gebied van waardebepaling.

Grondlegger van de opleiding Business Valuation die opleidt tot Register Valuator en ‘founding father’ van deze beroepsgroep in Nederland is Jan Vis, adjunct-professor aan de Rotterdam School of Management (RSM, een onderdeel van de Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM.

Jan Vis was op 33-jarige leeftijd al lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational en verdiepte zich na zijn terugkeer in Nederland in de kunst van het waarderen. Vis: “Ik zag hoe knullig dat vaak ging. Veel accountants hielden zich ermee bezig, maar op een puur boekhoudkundige manier. Dat is niet goed. Geldstromen moeten centraal staan. Om het nog preciezer te zeggen: toekomstige geldstromen.”

Populair

Met Joost Groeneveld zette Jan Vis een speciale postdoctorale studie op tot Register Valuator aan de Erasmus Universiteit. Een intensieve opleiding van veertien maanden die inmiddels al meer dan tien jaar bestaat en zich in een steeds grotere mate van populariteit mag verheugen. Sinds 2003 bestaat er ook een beroepsvereniging voor waardebepaling, het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

De Register Valuators, inmiddels een honderdtal, worden meer en meer ingeschakeld als onafhankelijke specialisten voor het waarderen van (deelbelangen in) ondernemingen en vennootschappen, vermogensbestanddelen van ondernemingen en vennootschappen (zoals bijvoorbeeld merken), impairment vraagstukken en schadeclaims.

Jan Vis: “Bij de waardering door Register Valuators vormt de economische waarde het uitgangspunt, niet de boekwaarde. Omdat de netto geldstromen en de samenhangende ondernemersrisico’s bepalend zijn voor de waarde van een bedrijf. Register Valuators hanteren een waarderingsmodel dat daarop is gebaseerd. Voor deze aanpak heb je wel een grondige kennis nodig van het bedrijf en de markt waarin de onderneming actief is. Op basis van de verwachte financiële performance (cashflow), SWOT-analyses en het risicoprofiel van de onderneming, kan de Register Valuator de waarde berekenen.”

Controleren

Het nadeel van accountants in dit proces vindt Jan Vis dat ze te veel zijn gericht op controleren. “De essentie is het zien van de mogelijkheden en het omgaan met verwachtingen. Dat zijn typisch zaken die de meeste accountants lastig of zelfs griezelig vinden. Register Valuators kijken niet met controle-ogen, maar door een bedrijfseconomische bril. Ze zijn onafhankelijk, gericht op processen in een organisatie en stellen steeds weer de vraag of er voldoende geld uitkomt.”

Vis ziet als geen ander het belang van waarderen voor een bedrijf als Marktlink. “Wat Marktlink doet is ‘dealmaken’ en daar is het waarderingsvak een onderdeel van. Als de waarde van een bedrijf is bepaald, is het aan Marktlink om een andere partij daar ook van te overtuigen. En die partij bereid zien te vinden voor die waarde een bepaalde prijs te willen betalen. Dat onderhandelingsspel is niet mijn vak, dat is een vaardigheid van Marktlink.”

Recensies | Wat onze klanten over ons vertellen

Bedrijf verkopen of bedrijf kopen via Marktlink Fusies en Overnames

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Dit is vaak een eenmalige operatie met een aanzienlijke impact. De verkoop vereist voorbereiding, deskundigheid en ervaring. Niet alleen op financieel, juridisch en interpersoonlijk vlak, maar ook als initiator, begeleider en bewaker van het verkoopproces. Marktlink Fusies & Overnames helpt u hier graag van A tot Z bij. Met vele honderden verkooptransacties en 20 jaar ervaring kennen wij als geen ander alle haken, ogen en hobbels die u tegen kunt komen bij de verkoop van uw bedrijf. Maar wij kennen ook de succesfactoren waarmee we het beste resultaat weten te realiseren bij de overname van een bedrijf. Doe de test en ontdek of uw bedrijf klaar is voor verkoop.

Bedrijf kopen

Bedrijf kopen? Of zoekt u een onderneming waarin u een deel van uw vermogen kunt investeren? Indien uw autonome groei stagneert of niet voldoende is, kunt u uw doelstellingen behalen middels het kopen van een andere onderneming. Samen met u bepalen en concretiseren wij uw acquisitiestrategie. In welke markt(en) moet de beoogde onderneming actief zijn, welke structuur en dynamiek kent de sector, wat is de beoogde omvang van het bedrijf, welke cultuur past goed? Samen met u maken wij van Marktlink Fusies & Overnames een zoekprofiel waarmee we aan de slag gaan, waarbij wij u informeren en adviseren over bedrijven die te koop staan.

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames is in 1996 opgericht en werkt landelijk vanuit de vestigingen Amsterdam, Deventer, Gouda en 's-Hertogenbosch. De partners en projectleiders van ons bedrijf hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers bij fusies, overnames, waardebepalingen, buy in- en buy out-trajecten in vele branches. Als specialist begeleiden wij op onafhankelijke en discrete wijze overnames. Wij opereren zowel voor verkopers als kopers in de markt waarvoor het gehele traject van eerste oriëntatie tot en met de overdracht bij de notaris verzorgd wordt. Daarnaast treden we op als adviseur voor waardebepalingen en financieringen.

Fusies en overnames

Marktlink Fusies & Overnames begeleidt ondernemers bij fusies, overnames, waarderingen, financieringen, herstructureringen, opvolgingsvraagstukken en conflictbemiddeling. Onze klanten zochten onder meer op: