Werkwijze

Waardering bedrijf

Bij waardering van een bedrijf gaat het om de verwachting voor de toekomst. Hoe komen de geldstromen tot stand? En wat is het risico dat hierbij hoort? In een waardering gaat het om de verwachte toekomstige geldstromen. Met name voor innovatieve groeiende bedrijven is dit belangrijk. Uiteraard nemen we ook de mogelijke toekomstige veranderingen in de omgeving van het bedrijf mee in onze werkwijze.

Onafhankelijk kantoor

Waardering is slechts onderdeel van de dienstverlening van Marktlink Fusies & Overnames, dat overnames begeleidt van het eerste moment dat bedrijfsoverdracht bij de ondernemer speelt tot en met de gang naar de notaris. Het kantoor heeft ook juristen in huis, dus kan echt het hele overnametraject begeleiden. Marktlink treedt op voor zowel verkopende als kopende partijen.

De beste partij

Het liefst zitten we in een vroeg stadium met de verkopende partij aan tafel, zodat we een ondernemer nog kunnen helpen bij het voorbereiden van de verkoop en helpen bij het in kaart brengen van de waarde vermeerderende factoren in de onderneming. Wij gaan de markt op en zoeken de beste partij erbij, iemand die echt de waarde van het bedrijf ziet.

De beste deal

We willen de beste deal uit de markt halen. Een duidelijk informatiememorandum op basis van een goede analyse van het bedrijf en de markt is hierbij erg belangrijk. Niet alleen naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst kijkend. De koper het verhaal zien en begrijpen. Er moet een klik zijn; van beide kanten het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Onderhandeling

Deals komen tot stand op basis van een onderhandeling. Een bedrijfswaardering vormt vaak de leidraad voor een overnameproces, op de markt komt een prijs tot stand. Bij een echtscheiding of een conflict tussen aandeelhouders kunt u vaak niet de markt op. In onze ogen zou de verkoopstrategie overigens onderdeel moeten zijn van het ondernemersplan.

Persoonlijk aspect

Als het gaat om de waardering kijkt Marktlink Fusies & Overnames, naast de onderneming, ook naar de ondernemer en zijn kwaliteiten. Dit persoonlijke aspect nemen wij mee in alle trajecten die we van A tot Z beheren. Door deze werkwijze hopen wij u het best van dienst te zijn.

De slagingskans is bij ons niet voor niets 95%.

Recensies | Wat onze klanten over ons vertellen